Động Thổ

Lễ vật cúng động thổ Lễ vật cúng động thổ luôn quan trọng và cần được gia chủ chú trọng và hiểu rõ để có thể hoàn thành tốt nhất công việc này trước khi xây nhà mới. Để hiểu hơn về lễ cúng này, thanhcung.com sẽ giải mã chi...
Cúng động thổ gồm những gì? Lễ cúng thổ công hay còn gọi là cúng động thổ luôn được đánh giá là nghi thức quan trọng khi tiến hành đào móng, xây nhà hay bất kỳ công trình nào khác. Đây là nghi lễ được lưu truyền từ xa xưa...